Νέο πρόγραμμα συνεργατών από την HP Hellas

01:50 1/6/2011 - Πηγή: PC Nea
Η ΗΡ Hellas παρουσίασε ένα νέο πρόγράμμα εξειδίκευσης και πιστοποίησης για επιλεγμένους συνεργάτες. Το νέο πρόγραμμα συνεργατών της εταιρείας ξεκίνησε την 1η Μάιου 2011 και αφορά στην υλοποίηση λύσεων HP Networking για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMBs).

Οι συμμετέχοντες συνεργάτες της HP θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες τους αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές λύσεις δικτύων, αξιοποιώντας τα εργαλεία, την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες που θα καλλιεργήσουν στο πλαίσιο του καινοτόμου
αυτού προγράμματος.

Εκτός από τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες συνεργάτες απολαμβάνουν τα εξής οφέλη:

-Ειδικές τιμές

-Υποστήριξη από έναν ειδικό ΗΡ Business Networking για την ανάπτυξη και υλοποίηση δικτυακών λύσεων

-Πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση

-Πρόσβαση σε εργαλεία πωλήσεων και Marketing

-Χρήση του logo της νέας GOLD πιστοποίησης της HP

-Οικονομικά κίνητρα για την επίτευξη στόχων

Σκοπός του νέου προγράμματος της μονάδας HP Networking είναι να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και να επιτρέψει στους συνεργάτες της εταιρείας να παρέχουν τεχνολογίες, στρατηγικές και λύσεις, ώστε να καλύπτουν αποτελεσματικά τις τρέχουσες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών τους.

Σήμερα, η επιχειρησιακή μονάδα HP Networking διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών σε Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι διαθέτουν λύσεις και υπηρεσίες που προσφέρουν προστιθέμενη αξία και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το νέο πρόγραμμα έρχεται να συμπληρώσει το χαρτοφυλάκιο πιστοποίησης και εξειδίκευσης συνεργατών της μονάδας HP Networking, το ποίο απαρτίζεται από τα προγράμματα Unified Networking Specialists, Enterprise Networking Specialists και Network Security Specialists.

Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της μονάδας HP Networking προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις δικτύωσης που δημιουργούν ένα πιο απλό, πιο ευέλικτο και καινοτόμο network fabric. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τεχνολογικής σύγκλισης, ώστε να δώσουν ώθηση στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα χαμηλότερο συνολικό κόστος κτήσης.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται από διάφορες σειρές προϊόντων που η καθεμία ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες και απαιτήσεις. Για επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, η σειρά προϊόντων δικτύωσης “E Series” προσφέρει οικονομικές και εύκολα υλοποιήσιμες τεχνολογικές λύσεις, οι οποίες συμβάλλουν:

-Στη μείωση της πολυπλοκότητας μέσω ενός ενοποιημένου fabric για ολόκληρο το εύρος δικτύων LAN και WLAN

-Στη μείωση του ρίσκου μέσω ενσωματωμένων λύσεων ασφάλειας και οργάνων ελέγχου

-Στη διασφάλιση της απόδοσης των επενδύσεων, με εγγύηση εφ’ όρου ζωής και δυνατότητες μείωσης του συνολικού κόστους κτήσης έως και κατά 65%

Αξιοποιώντας ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των συνεργατών της, η οποία
Keywords
Τυχαία Θέματα