Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

Από 1-1-2017, ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ των προϋφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης, η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα
Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ,diefkriniseis efka