Ανδρομέδα: Αγορά 727 ιδίων μετοχών

Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 02.08.2011 αποφάσεων της Α΄Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού…
Keywords
Τυχαία Θέματα