Τιτάν: Αγορά 4.000 κοινών μετοχών από τον Δ. Θ. Παπαλεξόπουλο

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005,…
Keywords
Τυχαία Θέματα