Γιατί, κ. Μπατζελή;

Μια εκπληκτική ανοιχτή επι­στολή, η οποία απευθύνεται προς την Κατερίνα Μπατζελή, βουλευτή ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας και τέως υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας έστειλε (και δημοσι­εύουμε) ο Δημήτρης Πλάτωνος Ιατρού (γραφίστας, πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών – τμήμα Ελληνι­κού Πολιτισμού του ΕΑΠ).
Ο Ιατρού έκανε κάτι απλό: μπήκε στην ......
ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ
και ανέ­συρε ερώτηση της βουλευτή και τέ­ως ευρωβουλευτή προς την Κομισιόν, τον Νοέμβριο του 2008, με την οποία η Μπατζελή έθετε το θέμα του ΧΥΤΑ στην Κερατέα και ζητούσε «τη λήψη μέτρων εναντίον της Ελλάδας σε περί­πτωση που διαπιστώσει παραβάσεις»! Σήμερα η ίδια αυτή Μπατζελή, στον χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, βρί­ζει τους διαδηλωτές της Κερατέας, οι οποίοι υπερασπίζονται την περιο­χή τους από τον ίδιο ΧΥΤΑ. Ένα ακόμη δείγμα της πολιτικής κατάπτωσης και αθλιότητας που γνωρίζει αυτή η χώρα στο όνομα των εργολάβων, των μνημο­νίων και όλων των άλλων που σαν λαί­λαπα έχουν πέσει στα κεφάλια μας. Ας μην σας κουράζουμε όμως. Το ίδιο το κείμενο της επιστολής τα λέει… όλα!

«Αξιότιμη κ. Μπατζελή,
Σήμερα παρακολούθησα σε μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι τη διαμαρτυρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσαν οι πολι­τικές ομάδες των Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελεύθερων για τα 2.500 + 1 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα. Στο διαδίκτυο σας παρακολούθησα να ειρωνεύεστε και να καταφέρεστε σε έντονη γλώσσα εναντίον του διαδηλω­τή, ο οποίος αναφερόταν κυρίως στην Κερατέα και για το επίμαχο θέμα της κατασκευής ΧΥΤΑ στην περιοχή, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Δεν ντρέπε­σαι νέος άνθρωπος», «Αυτό είναι δημο­κρατία!» και άλλα.

Από την ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, που έχει τον τίτλο «Πρώτα ο πολίτης», αντλώ και αντιγράφω ερώτησή σας προς την Ε.Ε. σχετικά με την κοινοτι­κή συγχρηματοδότηση του ΧΥΤΑ Κε­ρατέας, με ημερομηνία δημοσίευσης 10.11.2008:

«Η διαχείριση των στερεών αποβλή­των είναι ένα σοβαρό θέμα για την Ελ­λάδα με διαστάσεις περιβαλλοντικές και κοινωνικές. Για την Αττική ορίστηκε ως ένας από τους Χώρους Υγειονομι­κής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) περιο­χή στην Κερατέα, η οποία ωστόσο έχει κηρυχθεί “Αρχαιολογική περιοχή, ιστο­ρικός τόπος και τοπίο ιδιαίτερου φυσι­κού κάλλους”. Ερωτάται η Επιτροπή:

♦ Θεωρεί ότι γίνεται σωστή εφαρμο­γή της οδηγίας 2006/12/ΕΚ[1][1][2], η οποία προβλέπει με σαφήνεια στο άρ­θρο 4 ότι τα κράτη – μέλη οφείλουν να διαχειρίζονται τα απόβλητα χωρίς να βλάπτονται τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον;

♦ Πόσο υψηλά στις προτεραιότητές της είναι η προστασία χώρων πολιτιστι­κού ενδιαφέροντος;

♦ Ελέγχεται η τήρηση των όρων δια­χείρισης των απορριμμάτων και ποια τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων;

♦ Έχει σκοπό να προβεί η Επιτροπή στη λήψη μέτρων εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που διαπιστώσει παραβά­σεις; Ποια είναι αυτά;

♦ Δεδομένου μάλιστα ότι η λύση των ΧΥΤΑ θεωρείται πλέον τεχνολογικά παρωχημένη στην υπόλοιπη Ε.Ε., ποιες άλλες λύσεις θ
Keywords
Τυχαία Θέματα