Έμφαση στην ασφάλεια στους νέους Chrome και Firefox

Οι browsers θα προειδοποιούν με πιο σαφή και άμεσο τρόπο το χρήστη, όταν αυτός χρησιμοποιεί μη ασφαλείς συνδέσεις HTTP.
Keywords
Τυχαία Θέματα