Διαθέσιμη η έκδοση 2.0 του WINE

Φέρνει βελτιώσεις στην υποστήριξη εφαρμογών Direct 3D και αρκετές διορθώσεις σε bugs.
Keywords
Τυχαία Θέματα