Στο eBay!

Πολλή πλάκα έχουμε τελικά. Δεκατρεις χιλιάδες άνθρωποι υπέβαλαν (ηλεκτρονικά) αίτηση για να διορισθούν σε μία από τις 88 θέσεις Γενικών και Ειδικών Γραμματέων στα υπουργεία της νέας κυβέρνησης και στις Περιφέρειες. Και η προθεσμία δεν έχει ακόμη λήξει...
Keywords
Τυχαία Θέματα