Προσωρινά μέτρα κατά Algonet

Προσωρινά μέτρα κατά της Algonet Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. εξέδωσε η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.


H Algonet καλείται να τηρήσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της προς τους καταναλωτές και την ίδια την Αρχή, εφόσον προχωρήσει σε λήξη δραστηριοτήτων και διακοπή παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.


Στην περίπτωση αυτή,

η Algonet καλείται να ενημερώσει τους συνδρομητές της, τόσο τους ιδιώτες όσο και τους εταιρικούς πελάτες, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε πάροχο της επιλογής τους. Παράλληλα, η Algonet οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΕΤΤ για την τυχόν επικείμενη διακοπή δραστηριότητας, αλλά και να επιβεβαιώσει την έγκαιρη λήψη μέτρων προς τους συνδρομητές της. Τα προσωρινά μέτρα ισχύουν μέχρι τη λήψη οριστικής Απόφασης από την πλευρά της ΕΕΤΤ.


Σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ προχώρησε στη λήψη προσωρινών μέτρων κατά της Algonet, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, καθώς και τη διασφάλιση της συνεχούς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την αποφυγή οικονομικών ή λειτουργικών προβλημάτων εις βάρος τους.


Keywords
Αναζητήσεις
wind προς algonet
Τυχαία Θέματα