Νέα προσφορά για το Ελληνικό

Βελτιωμένη προσφορά, ύψους 915 εκατ. ευρώ, κατέθεσε για το Ελληνικό η Lamda Development, διαπιστώνοντας ότι η προσπάθεια... υποτίμησης της νοημοσύνης των Ελλήνων δεν πρόκειται να περάσει

Βελτιωμένη προσφορά, ύψους 915 εκατ. ευρώ, κατέθεσε για το Ελληνικό η Lamda Development, διαπιστώνοντας ότι η προσπάθεια... υποτίμησης της νοημοσύνης των Ελλήνων δεν πρόκειται να περάσει. Παράλληλα,

δεσμεύτηκε να αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, το οποίο απαιτείται για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών και του Ενιαίου Μητροπολιτικού Πάρκου.

Και πάλι, όμως, τα χρήματα είναι ελάχιστα μπροστά στην πραγματική σημερινή και κυρίως τη μελλοντική αξία χρήσης του μεγαλύτερου φιλέτου του ελληνικού δημοσίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το ΤΑΙΠΕΔ, η νέα προσφορά είναι βελτιωμένη κατά 25% σε σχέση με την αρχική και υπερβαίνει την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή (American Appraisal). Η εταιρεία δεσμεύτηκε ότι το 33% του τιμήματος (περίπου 302 εκατ. ευρώ) θα καταβληθεί άμεσα με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και το υπόλοιπο εντός 10 ετών, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.

Η προσφορά δεσμεύει την εταιρεία με εγγυητικές επιστολές για την καταβολή του τιμήματος και ποινικές ρήτρες για την υλοποίηση επένδυσης, ύψους τουλάχιστον 5,7 δισ. ευρώ. Στο τίμημα δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή του Δημοσίου, με ποσοστό 30%, στα μελλοντικά κέρδη του επενδυτή, εφόσον η σωρευτική αποδοτικότητα της επένδυσης (IRR) υπερβεί το 15%.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η αξιολόγηση (από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους Citigroup και Piraeus Bank, με τη συνδρομή του εξειδικευμένου συμβούλου Happold Consulting), του δικαίου και ευλόγου της τελικής δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς, με βάση διεθνώς αποδεκτές διαδικασίες και πρότυπα αξιολόγησης.

Το ΤΑΙΠΕΔ, αφού λάβει υπόψη του τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, καθώς και την εισήγηση του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων, θα αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών για την ανακήρυξη ή μη της Lamda Development ως προτιμητέου επενδυτή.

Διαβάστε επίσης:

ΤΑΙΠΕΔ: Απάντηση μίας παραγράφου για 6.240 στρέμματα στο Ελληνικό

Ελληνικό: Αξιοποίηση ή ξεπούλημα;

Οργή για το σκάνδαλο του Ελληνικού

Keywords
Τυχαία Θέματα