Πράσινο φως από ΕΚΤ

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά με τέσσερις επιφυλάξεις, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι προωθούμενες ρυθμίσεις αφορούν μισθωτούς και συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και άνεργους που έχουν ετήσιο καθαρό εισόδημα έως και 25.000 ευρώ, εφόσον το εισόδημα αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% σε σχέση με το 2009. Η περίοδος χάριτος θα είναι 48 μήνες και η μηνιαία δόση προς

την τράπεζα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος του δανειολήπτη.

Ειδικότερα, η Φραγκφούρτη ζητά να διασφαλίζεται ο κατάλληλος έλεγχος των εγγράφων που συνοδεύουν τις αιτήσεις για τη ρύθμιση των οφειλών.

Δεύτερον, η ρύθμιση των οφειλών να τελεί υπό την επιφύλαξη της αυστηρής τήρησης της υποχρέωσης παροχής στοιχείων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Τρίτον, πρόβλεψη για αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περιπτώσεις απάτης ή βαριάς αμέλειας.

Και τέταρτον, τακτική αξιολόγηση από ανεξάρτητο όργανο της αποτελεσματικότητας του προγράμματος διευκόλυνσης και των επιπτώσεών του στις ελληνικές τράπεζες.

Keywords
Τυχαία Θέματα