Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας- Βουλγαρίας

Την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, μέσω της θέσπισης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου μοντέλου συνεργασίας στο ευρύτερο πεδίο της ασφάλειας των τροφίμων, πέτυχε η υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο Food Quality Control που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2012 και ολοκληρώνεται στο τέλος του τρέχοντος μήνα.

Το έργο, προϋπολογισμού 138 εκατ. ευρώ, "άντλησε" πόρους από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο (το 85% του συνόλου) και από εθνικές

χρηματοδοτήσεις, επεσήμαναν οι ομιλητές στην ημερίδα που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Ο αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ Παναγιώτης Βασιλόπουλος σημείωσε ότι η υλοποίηση του έργου είχε οφέλη στις δύο πλευρές, μέσα από δράσεις, όπως κοινές επιθεωρήσεις που έγιναν, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Πρόκειται για πρόγραμμα που υλοποίησαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία για την Ασφάλεια Τροφίμων της Βουλγαρίας (Επιχειρησιακό Προγράμμα "Καλύτερη Ποιότητα Τροφίμων-Ανάγκη για Οικοδόμηση της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας"). Το 70% του προϋπολογισμού κατευθύνθηκε σε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενίσχυσης των υλικοτεχνικών υποδομών.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην πιστοποίηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ με το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα ISO 9001:2008, το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του ΕΦΕΤ για την αποφυγή φαινομένων διπλών ελέγχων και αλληλοεπικαλύψεων και στη διαδικτυακή πύλη απογραφής των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων www. efet.gr/apografi, που λειτουργεί, σε πρώτη φάση, πιλοτικά.

Ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) Νικόλαος Τσεμπερλίδης υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης μιας ενιαίας, ανεξάρτητης αρχής με αρμοδιότητα τους ελέγχους των τροφίμων από τη φάρμα, το τελωνείο μέχρι την κατανάλωση, καθώς, όπως είπε, οι έλεγχοι γίνονται από διαφορετικές πλευρές και χωρίς ενιαία επιτελική αρχή.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα