Η αλληλογραφία που αποδεικνύει ότι το υπ. Πολιτισμού γνώριζε για το χαλασμένο αναβατόριο

18:16 10/6/2019 - Πηγή: In.gr

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του υπουργείο Πολιτισμού να ζητήσει την παραίτηση της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών και του προϊσταμένου του τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, με αφορμή του χαλασμένο αναβοτόριο για ΑμεΑ.

Η εφημερίδα «Καθημερινή» δημοσίευσε το χρονολόγιο εγγραφών για το αναβατόριο της Ακρόπολης, που αποδεικνύει ότι το υπουργείο Πολιτισμού ήταν ενήμερο.

Παρατίθεται η αλληλογραφία:

Η

αλληλογραφία της εφορείας με το ΥΠΠΟ μέσα από την οποία αποδεικνύεται ότι η πολιτική ηγεσία ήταν ενήμερη;
Χρονολόγιο εγγράφων για το αναβατόριο της Ακρόπολης

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/451687/322896/16096/3624/18.9.2018
Ενημερωτικό σημείωμα  του αρχιφύλακα, Ν. Σιαπάτη, σχετικά με την πτώση λίθων στη Βόρειο κλιτύ, στην περιοχή του ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/468604/334448/16706/25.9.201 (ΥΣΜΑ/2371/25.9.2018)
Ενημερωτικό σημείωμα της ΥΣΜΑ προς την ΕΦΑΠΑ, σχετικά με την πτώση λίθων στη Βόρειο κλιτύ της Ακρόπολης.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/470796/335940/16779/26.09.2018
Ενημερωτικό σημείωμα της Ε. Σαμπά, σχετικά με την πτώση λίθων από τη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/557757/399457/20853/4521/5.11.2018
Έγγραφο της ΕΦΑΠΑ προς: Γρ. Υφυπουργού και Γ.Γ. /
Κοιν.: Γρ. Υπουργού, ΓΔΑΠΚ, ΓΔΑΜΤΕ, ΔΙΠΚΑ, ΥΣΜΑ
Ενημέρωση σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του αναβατορίου λόγω κατολισθήσεων.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/47465/32365/2123/30.1. 2019 (ΥΣΜΑ/254/30.1.2019)
Έγγραφο της ΥΣΜΑ προς: ΕΦΑΠΑ
Αφορά ενημέρωση της Εφορείας μας σχετικά με την κατακύρωση του έργου στερέωσης του Β. τείχους.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/6725/45892/2982/561/11.2. 2019
Έγγραφο της ΕΦΑΠΑ προς: ΔΑΑΜ, ΔΜΕΕΜΠΚ, ΔΙΠΚΑ / Κοιν.: Γρ. Υπουργού
Αφορά την αυτοψία της 28ης Ιανουαρίου 2019, με θέμα την αντικατάσταση του ανελκυστήρα και περιλαμβάνει
και απόψεις της ΕΦΑΠΑ για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του νέου ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/81607/55840/3602/18.2. 2019΄(ΔΜΕΕΜΠΚ/934/18.2.2019).
Έγγραφο της ΔΜΕΕΜΠΚ προς: ΕΦΑΠΑ.
Η ΔΜΕΕΜΠΚ ζητά τις απόψεις της Εφορείας για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του νέου ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/81607/55840/3602/726/21.2. 2019.
Έγγραφο της ΕΦΑΠΑ προς: ΔΜΕΕΜΠΚ / Κοιν.: Γρ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γ.Γ., ΔΙΠΚΑ, ΔΑΑΜ, ΥΣΜΑ.
Οι απόψεις της Εφορείας για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του νέου ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/141278/97886/6197/19.3. 2019 (ΔΑΑΜ/591/19.3.2019)
Έγγραφο της ΔΑΑΜ που αφορά την αυτοψία της 28ης Ιανουαρίου 2019, με θέμα την αντικατάσταση του ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/147436/102193/6466/1369/26.3. 2019 (ΔΙΠΚΑ/2819/26.3.2019)
Έγγραφο της ΔΙΠΚΑ, προς: ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ, ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ, ΕΦΑΠΑ – Κοιν.: Γρ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γ.Γ., ΓΔΑΠΚ, ΥΣΜΑ.
Συμφωνία της ΔΙΠΚΑ με τις απόψεις ΕΦΑΠΑ για τον νέο ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/199429/140239/8630/2046/19.4. 2019 (ΥΣΜΑ/1034/12.4.2019)
Έγγραφο της ΥΣΜΑ προς: ΕΦΑΠΑ / κοιν.: Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΠΟΑ.
Αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης του Β. τείχους και έλεγχο της λειτουργίας του ανελκυστήρα χωρίς προβλήματα, με πρόταση περαιτέρω ελέγχου του.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/274511/195468/11814/2641/22.05.2019
Έγγραφο της ΕΦΑΠΑ προς:
Γρ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γ. Γ. , ΓΔΑΠΚ, ΔΙΠΚΑ, ΥΣΜΑ.
Αφορά την επαναλειτουργία του Αναβατορίου στις 22 Μαΐου 2019

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/280824/199932/12002/27.05.2019 (ΓΡΥΦΠΟΛ/1880/27.5.2019)
Έγγραφο του γραφείου Υφυπουργού, προς : ΔΑΑΜ, ΔΜΕΕΜΠΚ, ΥΣΜΑ, Γραφείο Γ. Γ.
Προγραμματισμός ενεργειών για τον νέο ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΑΕΜ/296161/210948/12578/584/3.6.2019.
Έγγραφο της ΕΦΑΠΑ, προς  Γρ. Υφυπουργού / Κοιν.: ΔΑΑΜ, ΔΜΕΕΜΠΚ, ΥΣΜΑ, Γραφείο Γ.Γ.
Πρόσφατες ενέργειες σχετικά με την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα

Keywords
Τυχαία Θέματα