Τρίτη, 2/4/2024: Εργασίες ημέρας

13:31 2/4/2024 - Πηγή: NewsNow
  Γλώσσα: Συμβουλευόμενοι τη σχετική ανάρτηση, στην εργασία 4 (σελίδα 20 - Τ. Ε. ), φτιάχνουμε τέσσερις περιόδους της μορφής "ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ", χρησιμοποιώντας τους εναντιωματικούς συνδέσμους που σημειώσαμε στην τάξη (δείτε και το παράδειγμα που δίνεται στην εργασία).
Keywords
Τυχαία Θέματα
Τρίτη 242024, Εργασίες,triti 242024, ergasies