.ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΜΗΤΣΗΣ : ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Στις προηγούμενες αναρτήσεις μας επισημαίνουμε το πρόβλημα της εγκατάλειψης των Πολιτιστικών και Θρησκευτικών Μνημείων στο δ.
Τυχαία Θέματα