Προτάσεις-Παρατηρήσεις ΠΣΑΕΜΘ επί του υπό διαβούλευση ΣΝ του Υπ.Εθν.Αμυνας

06:46 14/3/2019 - Πηγή: NewsNow
Σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις -προτάσεις του ΠΣΑΕΜΘ επί του υπό διαβούλευση Σ. Ν του Υπ. Εθνικης Αμυνας.
Τυχαία Θέματα