Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς, Xάσαμε τὴν ἁγνή πίστι στὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ τὴν ἀγάπη μας στὴν Παναγία

08:24 14/8/2020 - Πηγή: NewsNow
Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί,Μιὰ «ὄασι» εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τὴν ὁποία ζοῦμε σήμερα.
Τυχαία Θέματα