Κανών εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα καὶ εἰς πάντας τοὺς Ἁγίους εἰς ἀπειλὴν Λοιμικῆς ἀσθενείας (ἠχητικό)

Κανόνας εις την Αγία Τριάδα και σε όλους τους Αγίους σε απειλή λοιμικής ασθένειας. Από το Μέγα Ευχολόγιον, εκδ.
Keywords
Τυχαία Θέματα