Γνωρίζετε τι σημαίνουν τα αρχικά Κ.Τ.Ε.Λ;

08:05 19/8/2018 - Πηγή: NewsNow
Τα Κ. Τ. Ε. Λ είναι μεταφορικές επιχειρήσεις, που εξυπηρετούν τη μετακίνηση του επιβατικού κοινού μεταξύ των ελληνικών πόλεων με χρήση λεωφορείων.
Τυχαία Θέματα