Γι’ αὐτό οι χειρότεροι τῶν ἀνθρώπων δεν παραλείπουν να ὑποκρίνονται ὅτι τις τηροῦν.

15:08 17/4/2019 - Πηγή: NewsNow
Ἡ ψυχή, ὅμως, δὲν ἀγαπᾶ τὰ πάθη. Ἐνδίδει σ’ αὐτά,ἀλλὰ διψᾶ γιὰ φῶς καὶ ἄνοδο. Ἐπειδὴ εἶναι ἔνθεη. Γι’αὐτὸ οἱ ἀρετὲς στέκουν καὶ θὰ στέκουν.
Keywords
Τυχαία Θέματα
Γι’ ὐτό, ῶν ἀνθρώπων, ὑποκρίνονται ὅτι,gi’ ὐto, ῶn ἀnthropon, ὑpokrinontai ὅti