ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ - Οι Μακαρισμοί

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 5, στίχοι 2-12"ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙκαὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων·μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Keywords
Τυχαία Θέματα