ΕΦΚΑ: -25% και στις εισφορές Μαΐου

10:54 3/6/2020 - Πηγή: NewsNow
Στην παρ. 1 του δέκατου όγδοου άρθρου της από 30. 03. 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.
Keywords
Αναζητήσεις
Τυχαία Θέματα