Χαιρετισμοί Παναγίας Δαμανδρίου Λέσβου

18:11 16/9/2018 - Πηγή: NewsNow
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. Τοῦ Δαμανδρίου τὴν φρουρὸν ψαλμοῖς ὑμνήσωμεν,σεπτὴν Εἰκόνα θησαυρὸν τὸν πολυτίμητον, ἀσπαζόμενοιἐν μάνδρᾳ τῆς Θεοτόκου, εὐσεβῶν καὶ φιλεόρτων τὰσυστήματα, ὡς προστάτιδα κατέχοντες καὶ πρόμαχον,πίστει κράζοντες·Χαῖρε Δαμανδριώτισσα.
Keywords
Τυχαία Θέματα