ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ

Με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ρυθμίζονται σημαντικά θέματα των κολεγίων, όπως, μεταξύ άλλων και η αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που εκδίδονται από κολέγια στην Ελλάδα.
Keywords
Τυχαία Θέματα