Αγαπημένη Παναγιά μου ...

11:08 1/8/2021 - Πηγή: NewsNow
Αγαπημένη Παναγιά μου είσαι για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφροσύνη, για τους δικαίους ανεκλάλητη ευχαρίστηση, για τους προφήτες διαρκής αγαλλίαση.
Τυχαία Θέματα