Ὁ πάπας «ΝΑΙ» στὸ σφράγισμα-τσιπάκι!

23:43 2/6/2014 - Πηγή: NewsNow
Ὁ Τριαδικὸς Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο κατ’εἰκόνα Του καὶ καθ’ὁμοίωσιν, τοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ ζήσει ἐν ἀπολύτῳ ἁγιωσύνῃ καὶ ἀγαθωσύνῃ καὶ νὰ καταστεῖ κατὰ χάριν.
Keywords
Τυχαία Θέματα