Παρακράτηση φόρου 2013: Όλα αλλάζουν. Παραδείγματα

09:00 26/1/2013 - Πηγή: Madata
Η εφαρμογή της παρακράτησης φόρου με βάση τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που τέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2013 σε ισχύ, προκαλεί σημαντικές απώλειες στις αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων. Οι απώλειες είναι μεγαλύτερες για μισθωτούς με παιδιά και χαμηλότερα εισοδήματα, ενώ οι πιο
Keywords
Τυχαία Θέματα