Θερινές εκπτώσεις 2022: Πότε ξεκινούν και για πόσο θα διαρκέσουν

Φέτος οι θερινέςεκπτώσεις2022 θα ξεκινήσουν στις 11 Ιουλίου 2022και θαδιαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2022. Κάθε χρόνο οι θερινές εκπτώσειςαρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίουκαι διαρκούν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τακαταστήματαμπορούν ναανοίξουν την πρώτη Κυριακή,κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων. Έτσι, όσα καταστήματα λειτουργήσουν, θα ανοίξουν την Κυριακή (17/07). Όπως κάθε φορά, την περίοδο των εκπτώσεων,
οι καταναλωτές κατά την περίοδο των εκπτώσεων θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία: Είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση. Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται […]
Keywords
Τυχαία Θέματα