Τέλος για τις ανώνυμες ηλεκτρονικές πληρωμές

Ενεργοποιήθηκε το σύνολο των άρθρων που θέτουν περιορισμούς στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, επιφέροντας
Τυχαία Θέματα