Στο βιωματικό πάρκο Λειβήθρων Πιερίας ο πρώτος απτικός χάρτης αρχαιολογικού χώρου

Ο πρώτος απτικός χάρτης αρχαιολογικού χώρου τοποθετήθηκε στο βιωματικό πάρκο Λειβήθρων Πιερίας και είναι από χθες στη διάθεση επισκεπτών, με μερική ή ολική τύφλωση
Τυχαία Θέματα