Πόσα χρήματα μπαίνουν στην τσέπη των συνταξιούχων

Τον Νοέμβριο του 2018, πληρώθηκαν συνολικά 4.458.599 συντάξεις σε 2.553.990 συνταξιούχους
Τυχαία Θέματα