«Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης μέσω εξαγοράς, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξεων»

«Το άρθρ. 34 του ν. 4387/2016 προβλέπει ρητά ότι οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται, μέσω εξαγοράς
Keywords
Τυχαία Θέματα