Νέος φόρος στις συναλλαγές

Την αντικατάσταση του τέλους χαρτοσήμου με ένα φόρο στις συναλλαγές
Τυχαία Θέματα