«Και τίμημα για τις άδειες θα καταβληθεί, και ο φόρος διαφήμισης δεν θα μηδενιστεί

Και τίμημα για τις άδειες θα καταβληθεί και ο φόρος διαφήμισης δεν θα μηδενιστεί και οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τουλάχιστον
Τυχαία Θέματα