Από βιομηχανικός αλευρόμυλος, σε Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

Ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της Λάρισας που συνδέει τη μακρόχρονη σχέση της θεσσαλικής πόλης με την παραγωγή των σιτηρών αποτελεί ο Μύλος του Παππά
Keywords
Τυχαία Θέματα
Μουσείο Σιτηρών, Αλεύρων,mouseio sitiron, alevron