Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων από την εταιρία EFG Hellas Funding Limited

16:50 24/7/2009 - Πηγή: Nooz.gr
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων (Lower Tier I Capital), ύψους 300 εκατ.ευρώ, από την εταιρία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Η έκδοση αυτή έγινε σε συνέχεια της από 30.6.2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της τράπεζας, βάσει της οποίας επιτρέπεται η τμηματική έκδοση αντίστοιχων τίτλων μέχρι του ποσού των 500 εκατ.ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα