Με 6,829% η Yiutinoco Trading στην Προοδευτική

08:12 3/6/2009 - Πηγή: Nooz.gr
Κάτοχος του 6,829% των δικαιωμάτων ψήφου της Προοδευτικής είναι η Yiutinoco Trading, κατόπιν εισαγωγής των 2.220.000 μετοχών από την ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ Πιστωτών της.
Τυχαία Θέματα