ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

16:29 29/7/2009 - Πηγή: Nooz.gr
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 0,2 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 0,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ...
Keywords
Τυχαία Θέματα