Υγεία: Αύξηση κεφαλαίου κατά 83 εκατ.

09:04 18/6/2009 - Πηγή: Nooz.gr
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 82,9 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, διανομή μερίσματος 0,5 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους 0,12 ευρώ ενέκρινε χθες η γενική συνέλευση του Υγεία. Όπως αποφασίσθηκε στη συνέλευση, πρόκειται να εκδοθούν 37.689.273 νέες μετοχές προς 2,2 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 3 νέες προς 10 παλαιές.
Keywords
Τυχαία Θέματα