Τροπολογια -σκουπα για τις σχολαζουσες κληρονομιες...

00:22 24/8/2013 - Πηγή: Fimotro

Τροπολογία–σκούπα στο νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές κατέθεσε η κυβέρνηση, προκειμένου να ρυθμίσει σειρά θεμάτων...

Η τροπολογία, που δεν συνοδεύεται από την υποχρεωτική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αφορά ζητήματα των υπουργείων:
Οικονομικών: υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών, φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, δημοσίευση στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Τουρισμού: παράταση στη στελέχωση της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων. Διοικητικής Μεταρρύθμισης: αναδημοσίευση αποφάσεων. Δημόσιας Τάξης: υπάλληλοι ΕΥΠ. Μακεδονίας – Θράκης: συγχώνευση ΔΕΘHELEXPO. Επικρατείας: αποζημίωση μελών Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπή και Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, υπάλληλοι της Εκτελεστικής Γραμματείας της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.Ρυθμίσεις για ενδοομιλικές συναλλαγές
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα θέματα του υπουργείου Οικονομικών, αυτά σχετίζονται με τις ενδοομιλικές συναλλαγές, τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, την διαβίβαση στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ και το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
Όσον αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές ορίζεται ότι η υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών αφορά σε συνελλαγές άνω των 20.000 ευρώ ανά κατηγορία συναλλαγής συνδεδεμένης.
Επίσης αλλάζουν οι προθεσμίες για την κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών προκειμένου να συμπίπτει με την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Έτσι οι επιχειρήσεις θα έχουν περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να ζητήσουν να συμπεριλαμβάνονται περισσότερα στοιχεία στους φακέλους και τον συνοπτικό πίνακα.
Ακόμη, επειδή δεν έχει ετοιμαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών παράλληλα παρατείνεται ο χρόνος κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου.
Με την τροπολογία δίνεται παράταση τριών μηνών για την στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. Επισημαίνεται ότι η ΚΜΚΕ είναι αρμόδια για την είσπραξη παράνομων κρατικών ενισχύσεων (που υπολογίζονται σε 500 εκατ. ευρώ) και δεν έχουν αρχίσει οι απαραίτητες διαδικασίες.
Στην ΕΛΣΤΑΤ θα εκδοθεί Ειδικός Κανονισμός που θα διέπει τη διαδικασία διαβίβασης μεμονωμένων στοιχείων που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο και αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Ο Ειδικός Κανονισμός θα περιέχει τους κανόνες και τις διαδικασίες για την ασφάλεια των στοιχείων και τις μορφές κρυπτογράφησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αλλά και τις υποχρεώσεις της ΕΛΣΤΑΤ και της φορολογικής διοίκησης. Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ θα ορίζει το προσωπικό που θα έχει πρόσβαση στα απόρρητα στοιχεία.
Ορίζεται τέλος με την τροπολογία ότι οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων είναι ίδιες με αυτές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των Ανεξάρτητων Αρχών.
Στον έλεγχο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τα καζίνο
Όσον αφορά θέματα του υπουργείου Τουρισμού, προβλέπεται πως όλα τα καζίνο της χώρας θα υπάγονται πλέον στον έλεγχο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθώς με την τροπολογία καταργείται η Επιτροπή Καζίνο και η Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο στο Υπουργείο Τουρισμού.
Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι ενώ όλες οι αρμοδιότητες της ΔΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού περνούν στην ΕΕΕΠ, εξαιρούνται τα θέμα που αφορούν τα αντισταθμιστικά οφέλη τα οποία έχουν αναλάβει να παρέχουν τα καζίνο, και το Υπουργείο Τουρισμού θα ορίσει άλλη υπηρεσία για την άσκηση του ελέγχου επί αυτών των θεμάτων.
Το προσωπικό της ΔΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού μεταφέρεται για 6 μήνες στην ΕΕΕΠ με δυνατότητα παράτασης ύστερα από πρόταση της ΕΕΕΠ και απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Εξαίρεση της ΕΥΠ από το σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών
Στην τροπολογία-σκούπα προβλέπεται ακόμη η εξαίρεση της ΕΥΠ από το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
Η εξαίρεση της ΕΥΠ κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο των ατομικών στοιχείων του προσωπικού της και έχει αναδρομική ισχύ από 1 – 1 – 2013.
Πλέον το μισθολόγιο και η βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού της ΕΥΠ δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλά φυλάσσεται στο ερμάριο ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται μόνο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην ίδια την ΕΥΠ.
Πηγή : naftemporiki.gr
Keywords
Τυχαία Θέματα