Στον αέρα ο συμψηφισμός στον εοπυυ

10:18 2/11/2017 - Πηγή: Fimotro

Νέα δεδομένα διαμορφώνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνεται η μείωση από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ τιμών αποζημίωσης μίας σειράς εξετάσεων.

Οπως επισημαίνει το iatronet.gr, με την απόφαση 1874/2017, το ΣτΕ θεωρεί ανυπόστατες και ακυρωτέεςαποφάσεις που ελήφθησαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2012 από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού για μείωση τιμών στις μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες, μικροβιολογικές, βιοχημικές, ορμονολογικές

και ανοσολογικές εξετάσεις.

Την ικανοποίησή για την απόφαση εκφράζει το προεδρείο της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ), κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωση.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται πως οι αποφάσεις εκδόθηκαν από αναρμόδια αρχή (διοικητικό συμβούλιο ΕΟΠΥΥ), καθώς δεν υπάρχει διάταξη, που να τού παρέχει τέτοια αρμοδιότητα.

Τονίζεται, επίσης, πως ουδέποτε δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κανονιστικός χαρακτήρας τους, που αφορά αόριστο αριθμό προσώπων.

Από την απόφαση του ΣτΕ προκύπτουν τα εξής:

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε τη μείωση των τιμών του κρατικού τιμολογίου παράνομακαι χωρίς να έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα.

Οι αποφάσεις αυτές και οι μειώσεις που εισήγαγαν είναι ανυπόστατες.

Μη υφισταμένων νομίμως των μειωμένων τιμών, ισχύουν αυτοδικαίως οι τιμές του κρατικού τιμολογίου προ των επίμαχων μειώσεων.

Τιμολόγιο

Για τους παραπάνω λόγους, οι γιατροί διατηρούν ενεργό αξίωση να αμειφθούν βάσει των τιμών του κρατικού τιμολογίου προ των επίμαχων μειώσεων.

Πρέπει να γίνει επανυπολογισμός των οφειλών εκπτώσεων (rebates) και επιστροφών υπέρβασης (clawback) για το διάστημα κατά το οποίο εφαρμόσθηκαν οι άκυρες μειωμένες τιμές, διότι ο αρχικός υπολογισμός τους στηρίζεται σε αυτές, δηλαδή σε οικονομικό υπόβαθρο που κρίθηκε παράνομο.

Ο συμψηφισμός απαιτήσεων των ιατρών ετών 2012 – 2015 με χρεώσεις από clawback και rebate ετών 2013 – 2015, που επιχειρείται από τον ΕΟΠΥΥ, στηρίζεται σε οικονομικά μεγέθη που δεν ισχύουν πλέον.

Εκκαθάριση

Δεν μπορεί, έτσι, να διενεργηθεί μέχρι να γίνει νέα εκκαθάριση, δηλαδή επανυπολογισμός των απαιτήσεων των γιατρών και των χρεώσεων clawback – rebate επί τη βάσει των τιμών προ των παρανόμων μειώσεων.
Συμπερασματικά, οι αποφάσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ (πλαίσιο επισκέψεων, συμψηφισμός οφειλών, παρέμβαση στον τρόπο συνταγογράφησης και ιατρικής πράξης) θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός πλαισίου νομιμότητας και εξουσιοδοτικής αρμοδιότητας διότι εισάγουν νέους κανόνες δικαίου, οι οποίοι καταστρατηγούν τους όρους της υφιστάμενης σύμβασης.

Η απόσυρση των αλλαγών στο πλαίσιο επίσκεψης – συνταγογράφησης και του τελεσίγραφου του συμψηφισμού οφειλών με clawback τίθεται εκ νέου ως αίτημα της ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ, με ρητή επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων.

Keywords
Τυχαία Θέματα