Πρωτοφανής σύγκρουση στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς

15:35 3/11/2017 - Πηγή: Fimotro
Οι δύο πιο σοβαρές υποθέσεις χειραγώγησης μετοχών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα συρτάρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν μπορούν να πάρουν τον δρόμο για τον εισαγγελέα. Αιτία είναι η σύγκρουση μέσα στην Επιτροπή για το ποιος θα πάρει την ευθύνη να τις στείλει· αυτές και όλες τις παρόμοιες υποθέσεις.

Το θέμα που θα διαβάσετε είναι σπάνιο και ανήκει σε αυτά που δεν πρέπει να συμβαίνουν. Αφορά σε δυσλειτουργία ενός σημαντικού θεσμικού οργάνου της πολιτείας, που ασκεί εποπτεία σε ευρύ κομμάτι του χρηματοοικονομικού κλάδου: της Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΗ ιστοσελίδα.

Οι εργαζόμενοι στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς κάνουν αποχήΑνακοίνωση – Προκήρυξη Απεργιακής Κινητοποίησης από τις 20 Οκτωβρίου, όχι επειδή έχουν οικονομικές απαιτήσεις ή συνδικαλιστικά αιτήματα, αλλά για ένα θέμα ουσίας: έχουν κατεβάσει τα μολύβια τους αρνούμενοι να ασχοληθούν με περιπτώσεις χειραγώγησης μετοχών και γενικότερα κατάχρησης της αγοράς. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά της υπηρεσίας.

Γιατί το κάνουν; Γιατί το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης) ανάγκασε τις αρμόδιες διευθύνσεις (Εποπτείας Αγορών και Εισηγμένων Εταιρειών), για κάθε υπόθεση που υποβάλλουν ενώπιόν του και μπορεί να ενεργοποιήσει ποινικού χαρακτήρα διάταξη, να συντάσσουν ξεχωριστή εισήγηση για την υποβολή ή όχι μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η μετάθεση μιας βαριάς ευθύνης

Αυτό ακριβώς λέει η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, που χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμέςΚατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των ν. 4443/2016 και 3340/2005 που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι. Με τις οδηγίες αυτές ζητείται οι υπάλληλοι, εκτός από την εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, να στοιχειοθετούν και την υποβολή ή όχι της μηνυτήριας αναφοράς.

Όμως η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με εσωτερική εγκύκλιο της υπηρεσίας, όπου περιγράφονται με λεπτομέρεια οι ενέργειες των διοικητικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (απόφαση 528/8-4-2011).

Το θέμα είναι μεγάλο γιατί α) συμβαίνει για πρώτη φορά και β) γιατί το διοικητικό συμβούλιο προσπαθεί να μεταθέσει μια βαριά ευθύνη, που μέχρι τώρα είναι δική του, στους εργαζόμενους.

O πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπος Γκότσης.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του inside story, ορισμένοι που γνωρίζουν τα εσωτερικά της υπηρεσίας συνδέουν την απόφαση με δύο πολύ σημαντικές υποθέσεις κατάχρησης της αγοράς, που σχετίζονται με δύο πολύ προβεβλημένα πρόσωπα των τραπεζών και του Χρηματιστηρίου αντίστοιχα. Αυτοί οι φάκελοι κάνουν «συντροφιά» στα συρτάρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εδώ και χρόνια, αφού το διοικητικό συμβούλιο καθυστερεί χαρακτηριστικά τις διαδικασίες δρομολόγησης των εισηγήσεων.

Η γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ζήτησε τον Μάρτιο του 2017 γνωμοδότηση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την εφαρμογή της νομοθεσίας και συγκεκριμένα διατάξεων του νόμου 4443/2016, που αφορούν στην κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς.

Στην απάντησή του ο αντιεισαγγελέας αναφέρει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υποχρεωμένη να στέλνει όλες τις υποθέσεις στον εισαγγελέα (σ.σ. όπως γινόταν μέχρι τώρα). Να σημειώσουμε ότι προηγούμενες διοικήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επί προεδρίας Κωνσταντίνου Μποτόπουλου, δεν έστειλαν ως όφειλαν υποθέσεις που συντάραξαν την Κεφαλαιαγορά στους εισαγγελείς, με αποτέλεσμα να ελέγχονται πειθαρχικά. Μία τέτοια υπόθεση είναι η περίπτωση Βγενόπουλου, για χειραγώγηση επί μετοχών της εταιρείας MIG, όπου μεταξύ άλλων εμπλέκονται πολύ γνωστοί επιχειρηματίες και εφοπλιστές.

Το inside story παρουσιάζει την απάντηση Η γνωμοδότηση της 4/4/2017 της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με ημερομηνία 4 Απριλίου 2017, την οποία υπογράφει ο αντιεισαγγελέας Δημήτριος Παπαγεωργίου:

«Η προβλεπόμενη στο άρθρο 32§2 υποβολή στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών μηνυτήριας αναφοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα της υποχρέωσης και όχι του δικαιώματος. Η υποχρέωση αυτή ρυθμίζεται μεν στον (ειδικό) νόμο 4443/2016, αλλά αναμφίβολα εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της γενικής διάταξης του άρθρου 37§§2-1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σύμφωνα με την τελευταία διάταξη, οι λοιποί, εκτός των ανακριτικών, δημόσιοι υπάλληλοι, υποχρεούνται (“οφείλουν”) να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφορούνται για αξιόποινη πράξη διωκόμενη αυτεπαγγέλτως, αν η πληροφόρησή τους έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως δημόσιος υπάλληλος κατά το άρθρο 37 ΚΠΔ νοείται το πρόσωπο εκείνο που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 13 στοιχ. Γ του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή εκείνος στον οποίο ανατέθηκε έστω και προσωρινά η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής, ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου».

Σε άλλο σημείο της απάντησης αναφέρεται ότι «Συνεπώς το ρήμα [η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς] “υποβάλλει” (σε τύπο Οριστικής Ενεστώτος) στο άρθρο 32§2 του Ν. 4443/2016 νοείται ως “οφείλει/υποχρεούται να υποβάλει” (μηνυτήρια αναφορά) και όχι “δύναται/δικαιούται”, διότι μόνο με αυτήν την ερμηνεία καθίσταται συμβατή η διάταξη με το άρθρο 37§2 ΚΠΔ.

Η υποχρέωση αυτή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προφανώς προβλέπεται ως αναγκαίο συμπληρωματικό στοιχείο της θεσμικής αποστολής της ως ελεγκτικού-εποπτικού μηχανισμού, η δε ανακοίνωση στον εισαγγελέα (με τη μορφή της μηνυτήριας αναφοράς) των ευρημάτων της έρευνας που έχει προηγηθεί αποτελεί μέρος της αποπεράτωσής της αναφορικά με την αναζήτηση ατομικών ευθυνών και προωθεί αυτή (την έρευνα) στο επίπεδο της ποινικής καταστολής, που παραμένει πάντα το αξεπέραστο όριο οποιουδήποτε μηχανισμού άσκησης (διοικητικού) ελέγχου».

Ο αντιεισαγγελέας προσθέτει ότι: «Ας σημειωθεί ότι αν ο κατά τα προεκτεθέντα υπόχρεος για ανακοίνωση αξιόποινης πράξης παραλείψει αυτήν την υποχρέωση, διαπράττει αξιόποινη παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της κατάφασης και των στοιχείων της υποκειμενικής υπόστασης του εν λόγω αδικήματος».

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομικών. Στη φωτογραφία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γκότσης με τον υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο.

Επίσης παρέχει διευκρινιστικές απαντήσεις στην περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ερευνώντας θέματα κατάχρησης αγοράς και προνομιακών πληροφοριών, δεν μπορεί να προσδιορίσει –«δεν είναι εφικτό»– τα προβλεπόμενα από τον νόμο που συνιστούν τις παράνομες συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, «… και σε αυτές τις περιπτώσεις, η μηνυτήρια αναφορά πρέπει να υποβάλλεται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών διότι αφενός η περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης (προκαταρκτική εξέταση κ.λπ.) μπορεί να συμπληρώσει τα “ελλείποντα” και αφετέρου είναι ενδεχόμενη η εφαρμογή των διατάξεων για την απόπειρα».

Και ξεκαθαρίζει με έμφαση ότι «…η θέση στο αρχείο είναι αποκλειστική εισαγγελική αρμοδιότητα και επομένως όταν υπάρχουν ενδείξεις για διάπραξη των παραπάνω πλημμελημάτων, έστω και με μορφή “αρχής εκτέλεσης” (=απόπειρας), υποχρεωτικά η υπόθεση τίθεται υπό εισαγγελικό έλεγχο ύστερα από μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

Και τέλος αναφερόμενος σε αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, ο αντιεισαγγελέας σημειώνει: «Ο κατά την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσδιορισμός των (επιπλέον) στοιχείων του εγκλήματος της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς που προσδίδουν κακουργηματικό (αντί πλημμεληματικού) χαρακτήρα, δηλαδή της υπέρβασης των προβλεπόμενων στον νόμο ποσών κ.λπ. σε συνδυασμό ή όχι με την κατ΄ επάγγελμα ή κατά συνήθεια τέλεση, πρέπει να γίνεται από τα αρμόδια όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. Είναι αυτονόητο ότι η πλήρης εξιχνίαση των απαιτούμενων στοιχείων του κακουργήματος θα επιδιωχθεί (και μπορεί να επιτευχθεί) κατά την ποινική διαδικασία στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης ή της ανάκρισης».

Αλλαγή διαδικασίας από το ΔΣ

Οι απαντήσεις του αντιεισαγγελέα στα ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι ξεκάθαρες. Εντούτοις, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πολλούς μήνες μετά την απάντηση –στις 26 Σεπτεμβρίου 2017– έστειλε απόφασή του στις αρμόδιες υπηρεσίες, με την οποία δίνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 4443/2016 και 3340/2005 και ζητά οι ίδιες οι υπηρεσίες να εισηγούνται την υποβολή ή μη μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο εισαγγελέα, επικαλούμενο τη γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου και την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας.

Αντίθετα, η εσωτερική εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που περιγράφει τις ενέργειες των διοικητικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους με βάση την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 582/8-4-2011 και η οποία είναι ακόμα σε ισχύ, προβλέπει τα εξής για τη διαδικασία υποβολής εγκλήσεων και μηνυτήριων αναφορών:

Αν το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς, αποφασίζει την υποβολή της έγκλησης ή της μηνυτήριας αναφοράς.Η αρμόδια καθ’ ύλην διεύθυνση συντάσσει έκθεση με τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά.Στη συνέχεια η έκθεση αποστέλλεται στη ΔΝΥ (διεύθυνση νομικής υπηρεσίας), η οποία καταρτίζει σχέδιο έγκλησης ή μηνυτήριας αναφοράς.Μετά τη λήψη της οριστικής απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο, η γραμματεία του Δ.Σ. αποστέλλει ακριβές αντίγραφο της απόφασης στην αρμόδια διεύθυνση, προκειμένου να καταχωρηθεί στον φάκελο της υπόθεσης.Η έγκληση υποβάλλεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, παρισταμένου και δικηγόρου, είτε της ΔΝΥ είτε εξωτερικού συνεργάτη.Χαράλαμπος Γκότσης: Οι υπάλληλοι δεν έχουν δικαίωμα να αντιδρούν σε οποιαδήποτε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

Το inside story επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπο Γκότση, για να τον ρωτήσει σχετικά με την αποχή των υπαλλήλων. Ο κ. Γκότσης αρχικά δήλωσε άγνοια, αλλά όταν του διαβάσαμε την ανακοίνωση των εργαζομένων δήλωσε ότι «οι υπάλληλοι δεν έχουν δικαίωμα να αντιδρούν σε οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». Θέλησε να αποδώσει την απόφαση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στη γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου και ανέφερε πως «ό,τι κάνει το διοικητικό συμβούλιο, το πράττει εφαρμόζοντας τους νόμους».

Στην ερώτηση γιατί θέλησε να αλλάξει τη διαδικασία και να εισηγούνται οι υπάλληλοι την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς αντί για το διοικητικό συμβούλιο, όπως γινόταν μέχρι τώρα, απάντησε ότι άλλαξε ο νόμος το 2016 (σ.σ. ο 4443/2016 αντικατέστησε παλιότερο σχετικό νόμο) και συνεπώς η υπηρεσία έπρεπε να προσαρμοστεί. Όμως ούτε ο παλιός ούτε ο νέος νόμος αναφέρονται στην κατανομή των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών μέσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πηγή: mikrometoxos.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα
Πρωτοφανής,protofanis