ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΜΠΜΕ

13:33 17/5/2010 - Πηγή: Fimotro
Απο Enet.gr Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών. Δείτε παρακάτω ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε...Εταιρείες που εντάσσονται στο πρόγραμμα Σημειώνεται
πως στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν: •υπό σύσταση εταιρείες (που διαθέτουν ΑΦΜ), •νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ) Oι εταιρείες θα πρέπει να μην είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και να: Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. α) Να απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης λιγότερους από 50 εργαζόμενους κατά μέσο όρο με βάση το έντυπο Ε7 της τελευτα
Keywords
Τυχαία Θέματα