Μεγαλο ενδιαφερον για το "εξωστρεφεια" του εσπα

Περισσότερες από 1.100 επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 138 εκατ. ευρώ, κατατέθηκαν για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ», όπως...
ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης.
Συνολικά υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 1.143 προτάσεις με αιτούμενη οικονομική ενίσχυση ύψους 59.962.702,25 ευρώ, η οποία υπερκαλύπτει δύο φορές τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος, ύψους 30 εκατ. ευρώ.
Στο πρόγραμμα υπέβαλαν πρόταση 575 πολύ μικρές, 371 μικρές, 146 μεσαίες και 51 μεγάλες επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 155 επιχειρήσεις συμμετείχαν σε 49 συνεργατικά
σχήματα.
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων, κυρίως μεταποιητικών, μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως κατασκευές, παροχή υπηρεσιών, χονρδεμπόριο, υγεία και πολιτισμός.
Αξιολόγηση
Οι περισσότερες αιτήσεις, 544 συνολικού προϋπολογισμού 64,2 εκατ. ευρώ, αφορούν στην Αττική και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 295 προτάσεις ύψους 37,6 εκατ. ευρώ και η Δυτική Μακεδονία με 75 αιτήσεις ύψους 7,7 εκατ. ευρώ.
Η αξιολόγηση των προτάσεων και η ένταξη στο πρόγραμμα θα έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει το υπουργείο. «Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" δείχνει ότι περισσότερες ελληνικές εταιρείες στρέφονται στις εξαγωγές», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης. «Στόχος μας είναι να εδραιώσουμε ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο, βιώσιμο και εξωστρεφές. Αρχίζει πλέον να διαφαίνεται μία στροφή προς την κατεύθυνση αυτή και γι' αυτό τον λόγο προχωρούμε στη δημιουργία ενός νέου φορέα εξωστρέφειας, το Εnterpise Greece για την αποδοτικότερη προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού», πρόσθεσε ο υπουργός.
Keywords
Τυχαία Θέματα