Απειλη απολυσης αντιμετωπιζουν ολοι οι συμβασιουχοι που μονιμοποιηθηκαν...

13:51 13/2/2014 - Πηγή: Fimotro
Στον προθάλαμο της απόλυσης θέτει χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους των οποίων οι σχέσεις εργασίας μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου το νομοσχέδιο που κατέθεσε...
το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Βουλή και πέραν αυτού καταργεί- συγχωνεύει και 23 φορείς του δημοσίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 «οι σχέσεις εργασίας υπαλλήλων οι οποίες μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου λύονται αυτοδικαίως, ανεξαρτήτως του χρόνου που παρήλθε από τη μετατροπή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, ότι κατά
τον χρόνο μετατροπής, δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις μετατροπής ή ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, και οι θέσεις τους καταργούνται».

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει ο υπουργός η ρύθμιση αφορά τουλάχιστον 35.000 συμβασιούχους που νομιμοποιήθηκαν με το διάταγμα Παυλόπουλου. Σύμφωνα όμως με το συγκεκριμένο άρθρο η έρευνα επεκτείνεται σε όλους εκείνους τους υπαλλήλους ανεξάρτητα από τον χρόνο που άλλαξε η εργασιακή τους σχέση. Είναι δε ενδεικτική η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση σύμφωνα με την οποία «οι σχετικοί έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατέληξαν σε ανησυχητικά ευρήματα αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την μετατροπή εργασιακών σχέσεων σε αορίστου χρόνου. Κατόπιν τούτου ο ουσιαστικός επανέλεγχος όλων των περιπτώσεων μετατροπών αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας προκειμένου να αρθούν χρόνιες αδικίες μεταξύ εργαζομένων…».

Πάντως, σύμφωνα με συνεργάτες του υπουργού δεν υπάρχει – για την ώρα – ακριβής εικόνα για τον αριθμό των υπαλλήλων που θα περάσουν από έλεγχο. Με δεδομένο όμως ότι η έρευνα θα επεκταθεί και πέραν του διατάγματος Παυλόπουλου γίνεται αντιληπτό ότι η διάταξη αφορά περισσότερους από 35.000 υπαλλήλους.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο αρμόδιο όργανο να επανεξετάσει τις συμβάσεις θα είναι το ΑΣΕΠ το οποίο θα συγκροτήσει κλιμάκια από υπαλλήλους του ΑΣΕΠ, επιθεωρητές οργάνων του δημοσίου και δημοσίους υπαλλήλους με αποδεδειγμένη ελεγκτική εμπειρία.

Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων

Η βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνεται ως εξής:

Από 9 έως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων
Από 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων
Από 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα αφορά αποκλειστικά τη γενική εργασιακή επίδοσή τους και όχι την εκπαιδευτική βαθμίδα, τον αριθμό των πτυχίων τους, την οικογενειακή κατάσταση τους κλπ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «διαχρονικά, σχεδόν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι βαθμολογούνται με 9 και 10», με αποτέλεσμα «η σημασία και η φιλοσοφία της αξιολόγησης ακυρώνεται στην πράξη, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί κίνητρο για τον αξιολογούμενο και εργαλείο βελτίωσης της αποδοτικότητας του ίδιου και του φορέα όπου υπηρετεί».

Οι 23 φορείς του Δημοσίου στους οποίους θα μπει «λουκέτο» είναι οι εξής:

Η πλήρης λίστα των «μη απαραίτητων» φορέων είναι η εξής:

«Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ Α.Ε.)»
«Ανώνυμη Εταιρεία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ ΑΕ)»
«Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)»
«Εθνικό Κέντρο Βιβλίου» (Ε.ΚΕ.ΒΙ.)
«Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών»
«Ερευνητικό Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών»
«Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας»
«Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης»
«Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων (ΟΡΣΙ)»
«Οργανισμός Κωπαΐδας»
«Κεντρική Αγορά Πατρών»
«Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά»
«Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας»
«Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας»
«Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογία Α.Ε.»

Συγχωνευόμενα σε ένα ενιαίο ερευνητικό κέντρο με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΦΑΕΤ) τα εξής:
«Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού»,
«Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού»
«Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας»

Συγχωνευόμενα σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής 'Αμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.) τα εξής:
«Ταμείο Εθνικής 'Αμυνας (Τ.ΕΘ.Α.)»
«Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.)»
«Ταμείο Αεροπορικής 'Αμυνας (Τ.Α.Α.)»
Πηγή : protothema.gr
Keywords
Τυχαία Θέματα