ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Υπέρβαση δαπανών μόνο με συμπληρωματικό προϋπολογισμό που πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή θεσπίζει το σχέδιο νόμου δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης του υπουργείου Οικονομικών.Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του υπό κατάθεση νομοσχεδίου τα οποία με βάση τους νέους κανόνες διαφάνειας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής, αυξάνεται η αρμοδιότητα του υπουργού Οικονομικών, από το 2011 θεσπίζονται 3ετείς προϋπολογισμοί οι οποίοι θα καταρτίζονται με αναλυτικότερα
στοιχεία και θα επιτρέπεται μόνο η αναδιανομή δαπανών εντός των υπουργείων, όχι η υπέρβασή τους.Οι βασικές αρχές της ρύθμισης με την οποία η Ελλάδα προσαρμόζεται με τις σχετικές επιταγές του μνημονίου είναι:* Ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός κατά το μέρος που τροποποιείται θα πρέπει να εισάγεται και να εγκρίνεται με τον ίδιο τρόπο που αρχικά εγκρίθηκε, οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη:Α) Υπέρβασης του συνόλου των δαπανών του ετήσιου προϋπολογισμού.Β) Εξαντλούνται οι πιστώσεις του αποθεματικού, όπως φαίνεται από την τριμηνιαία έκθ
Keywords
Τυχαία Θέματα