ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ…ΚΑΙΡΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;;;

Αρχείο επιθεώρησης κτηρίων με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην οποία θα καταχωρίζονται τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, προβλέπει Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο καθορίζονται τα προσόντα των ενεργειακών επιθεωρητών, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για τη χορήγηση άδειας και το ύψος των αμοιβών τους.Σύμφωνα με το Π.Δ. που κατατέθηκε για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι επιθεωρητές θα διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια, λέβητες-εγκαταστάσεις θέρμανσης και σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, αφού πάρουν τις απαιτούμενες άδειες οι οποίες θα ισχύουν
για 10 χρόνια.Ενεργειακοί επιθεωρητές μπορούν να γίνουν διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και έχουν 4ετή επαγγελματική εμπειρία και αφού προηγουμένως παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υποβληθούν σε σχετικές εξετάσεις.Για κτήρια όλων των χρήσ
Keywords
Τυχαία Θέματα