ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ...

Ο ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του στα Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, Φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, συνεχούς μειωμένης απασχόλησης, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών.Θέση: Υπάλληλος Τηλεφωνικής ΕξυπηρέτησηςΚωδ. Θέσης: ΥΤΕ_2_301209Έργο:Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών μέσω:παροχής πληροφοριών καταλόγου καταγραφής βλαβώνπώλησης προϊόντων
και υπηρεσιών παροχής υποστήριξης για υπηρεσίες Internet/ADSLΑπαραίτητες προϋποθέσεις:1. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής το απολυτήριο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας από το Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.2. Φοιτητική ιδιότητα, η οποία να ισχύει κατά την ημερομηνία της πρόσληψης.3. Άδεια εργασίας (για όσους φοιτητές δεν είναι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).4. Γνώση χειρισμού Η/Υ.5. Άριστη γνώση της ελληνικής γ
Keywords
Αναζητήσεις
11888 θεσεις εργασιας 2015, συμβασεις φοιτητων στον οτε
Τυχαία Θέματα