Μετρο: 220 «υπογειες» προσληψεις...

Ρουσφέτια του 2008 – 2009. Κάποια βιογραφικά εστάλησαν από φαξ του τότε υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.
στορίες «υπογείων» προσλήψεων με κριτήρια... αμιγώς ρουσφετολογικά έρχονται στο φως, με την απαγγελία της κατηγορίας της απιστίας κατά έντεκα ατόμων τα οποία διετέλεσαν μέλη της διοίκησης της εταιρείας Αττικό Μετρό (ΑΜΕΛ). Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», 220 παράνομες προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2008 – 2009, ενώ οι μισές από αυτές έγιναν λίγες εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών του Οκτωβρίου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα