«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

Οι εκπαιδευτικοί-γονείς παιδιών με αναπηρία άνω του 67% αποτελούν μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα που συνεχώς επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και τις δυσκολίες της ανατροφής και της υποστήριξης ενός παιδιού με αναπηρία και ταυτόχρονα να μπορεί με αξιοπρέπεια να εργαστεί.
Με την ψήφιση του νομοσχεδίου 3848/2010 οι εκπαιδευτικοί -γονείς παιδιών με αναπηρία αναγνωρίστηκαν ως ειδική κατηγορία και εντάχθηκαν στις μεταβατικές διατάξεις με την προϋπόθεση της απόκτησης 12μηνης πραγματικής προϋπηρεσίας. Στην πράξη όμως οι εκπαιδευτικοί-γονείς παιδιών με αναπηρία συνεχίζουν
να βρίσκονται σε εργασιακό αποκλεισμό αφού μετά και την ψήφιση του νομοσχεδίου 3848/2010 διαπιστώθηκε ότι από τους 80 γονείς που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριληφθούν στις διατάξεις της μεταβατικής περιόδου διορίστηκαν ως μόνιμοι μόνο 18 εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με αναπηρία για το έτος 2010-11. Επίσης, έως τώρα, για το έτος 2010-2011 κλήθηκαν ως αναπληρωτές ένας μικρ
Keywords
Τυχαία Θέματα